TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Định giá điều chuyển vốn (FTP) là gì?

📕📕Định giá điều chuyển vốn (FTP) là gì?

🧠🧠Định giá điều chuyển vốn (FTP) là một hệ thống được sử dụng để ước tính một nguồn vốn giúp gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp như thế nào, chủ yếu được sử dụng trong ngành ngân hàng. Xác định giá chuyển vốn giúp xác định lợi nhuận của các dòng sản phẩm khác nhau mà ngân hàng cung cấp, hiệu suất của các chi nhánh và đánh giá hiệu quả của các quy trình.

💸💵Có rất nhiều phương pháp được thực hiện cho FTP. Hai trong số các phương pháp cơ bản nhất bao gồm lãi suất đơn và đa lãi suất. Lãi suất đơn cung cấp một cái nhìn toàn diện về tài sản có so với tài sản nợ theo kỳ hạn. Với phương pháp lãi suất đơn, tất cả tài sản có và nợ được xác định chung một lãi suất chuyển giá bất kể tính chất của sản phẩm.

📊📊📊Phương pháp đa lãi suất chia tài sản Nợ và Có thành các nhóm khác nhau dựa trên các đặc điểm của nó. Với phương pháp đa lãi suất, quản lý có cái nhìn chi tiết hơn về rủi ro. Phương pháp đa lãi suất thường dành cho các đột phá về sản phẩm và thời gian đáo hạn. Trong các đột phá này, một số chi tiết xem xét chi tiết hơn, bao gồm chênh lệch thanh khoản tài trợ, chênh lệch thanh khoản dự phòng, chênh lệch tín dụng, chênh lệch quyền chọn và chênh lệch cơ sở.

📌📌📌Sau khủng hoảng 2008, phân tích giá điều chuyển vốn nhận được sự quan tâm của các ngân hàng trong phân tích nguồn vốn và thiết kế sản phẩm phù hợp, giúp đưa ra chiến lược marketing hiệu quả cho các sản phẩm mới.

🔐🔐🔐Để hiểu thêm về phương pháp định giá điều chuyển vốn mời bạn tham khoá khóa học FTP tại đây: 

Bài viết cùng danh mục