TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Trắc nghiệm Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động

Quản Lý RRHĐ có thể xảy ra với bất kỳ ai, với cá nhân hoặc với doanh nghiệp, trong mọi lĩnh vực, ngành nghề.
Trong hoạt động thường ngày, bạn đã thực sự hiểu về rủi ro này chưa?  bạn có biết các quản lý nó hiệu quả không?

Mời bạn tham gia chắc nghiệm sau để đánh giá mức độ hiểu biết của bạn nhé.


Operational risk can occur to anyone, to individual or business in all areas of industries. In your day-to-day activities, have you understood about this type of risk? Do you know how to manage it effectively?

Take the following test to see how much you know about this type of risk.

Bài viết cùng danh mục