TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Trắc nghiệm Tổng quan về Quản Lý Rủi Ro

Bạn làm việc trong lĩnh vực Quản lý rủi ro hay bạn đang muốn tham gia vào lĩnh vực này? Bạn có biết hết về các loại rủi ro mà doanh nghiệp/ ngân hàng bạn có thể đối mặt không? Bạn có dám làm trắc nghiệm sau đây xem mức độ hiểu biết của mình đến đâu không?

Do you work in the field of Risk Management or are you interested in participating in this field? Do you know all the types of risk that your business / bank may face?

Do you dare to do the following test to see your level of knowledge?

Bài viết cùng danh mục