TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Dự báo Kinh Tế bằng EXCEL

ARFQuant

(0 đánh giá)
1.500.000đ
750.000đ

Định giá sản phẩm tài chính

Da Hoang, FRM

(2 đánh giá)
1.150.000đ
450.000đ

Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

ARFQuant

(0 đánh giá)
1.250.000đ

Lập ngân sách và báo cáo tài chính.

ARFQuant

(2 đánh giá)
1.750.000đ

Quản Lý Tài Chính Cá Nhân

ARFQuant

(0 đánh giá)
1.350.000đ

Các gói khóa học

CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG (VORP)

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 2


4.750.000đ