TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

XÂY DỰNG MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG VỚI PYTHON

Trần Kim Long

(0 đánh giá)
9.000.000đ

WOMEN IN LEADERSHIP

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

QUẢN LÝ DỰ ÁN

ARFQuant

(0 đánh giá)
1.500.000đ

INTERPERSONAL SKILLS

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

DIGITAL CITIZENSHIP - BECOME GLOBAL THROUGH TECHNOLOGY

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

DEVELOPING CREATIVITY - UNLOCK YOUR FULL POTENTIAL

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

CREATIVE PROBLEM SOLVING - FIND THE SOLUTIONS FROM WITHIN

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

COMMUNICATION STRATEGIES - BUILD VALUABLE CONNECTIONS

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

ASSERTIVENESS AND SELF CONFIDENCE - ELEMENTS OF GREAT LEADERS

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

10 SOFT SKILLS YOU NEED - SET YOURSELF UP FOR SUCCESS

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

SOCIAL MEDIA AND MARKETING - HOW TO WIN IN THE NEW ERA

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

PROSPECTING AND LEAD GENERATION - THE KEYS TO INCREASE SALES PERFORMANCE

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

PROPOSAL WRITING - HOW TO WIN CUSTOMERS OVER

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

MEDIA AND PUBLIC RELATIONS - BUILD YOUR BRAND

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

MARKETING BASICS - INTRODUCTION TO THE FUNDAMENTALS OF MARKETING

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

EVENT PLANNING - HOW EXPERTS CREATE UNFORGETTABLE EXPERIENCES

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
750.000đ
490.000đ

CREATING A GREAT WEBINAR - HOW TO HOST AN AMAZING WEBINAR

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
750.000đ
450.000đ

COLLABORATIVE BUSINESS WRITING - PROFESSIONAL COMMUNICATION IN BUSINESS

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

TỔNG QUAN MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG

Trần Kim Long

(0 đánh giá)
Miễn phí

Quản lý rủi ro trong ngân hàng

ARFQuant

(1 đánh giá)
Miễn phí

CHUYÊN GIA QUẢN LÝ AN TOÀN VỐN VÀ THANH KHOẢN

ARFQuant

(0 đánh giá)
16.000.000đ
13.500.000đ

Quản lý rủi ro thị trường (Khóa 1)

Tu Pham, CFA, FRM

(0 đánh giá)
2.000.000đ

Dự báo Kinh Tế bằng EXCEL

ARFQuant

(0 đánh giá)
1.500.000đ
750.000đ

Quản lý rủi ro dự án

ARFQuant

(0 đánh giá)
1.500.000đ
750.000đ

CHUYÊN GIA THỬ NGHIỆM CĂNG THẲNG

ARFQuant

(0 đánh giá)
14.000.000đ

Quản lý rủi ro tín dụng

ARFQuant

(0 đánh giá)

MÔ HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI TÁC

Trần Thế Anh

(0 đánh giá)
5.000.000đ

CHUYÊN GIA THẨM ĐỊNH TÀI SẢN ĐẢM BẢO

ARFQuant

(0 đánh giá)
9.000.000đ

Viết tiếng Anh công sở

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
750.000đ

Hội Thảo: QLRR Tín Dụng, Khách hàng cá nhân

Trần Thái Sơn

(0 đánh giá)
Miễn phí

Đo lường rủi ro Thị trường

ARFQuant

(0 đánh giá)

CHUYÊN GIA THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG BÁN LẺ

ARFQuant

(0 đánh giá)
9.000.000đ

Định giá sản phẩm tài chính

Da Hoang, FRM

(2 đánh giá)
1.150.000đ
450.000đ

Bảo Mật An Toàn Thông Tin

ARFQuant

(2 đánh giá)
1.150.000đ

Thống kê Cơ bản và Lập mô hình rủi ro

Da Hoang, FRM

(2 đánh giá)
1.700.000đ
550.000đ

Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

ARFQuant

(0 đánh giá)
1.250.000đ

Quản lý tài sản nợ có (khóa 4)

Fred Vacelet, FRM, PRM

(2 đánh giá)
2.500.000đ
1.500.000đ

Hội Thảo Trực Tuyến Rủi ro hoạt động và tuân thủ

Fred Vacelet, FRM, PRM

(2 đánh giá)
Miễn phí

Hội Thảo: Chia sẻ kinh nghiệm triển khai Basel 2

Hien Le, FRM

(2 đánh giá)
Miễn phí

CHIẾN LƯỢC HỌC FRM VÀ BÀI THI THỬ

ARFQuant

(2 đánh giá)
Miễn phí

Mô hình điều chuyển giá nội bộ (khóa 4)

Fred Vacelet, FRM, PRM

(1 đánh giá)
2.500.000đ

Lập mô hình rủi ro hoạt động bằng EXCEL (Khóa 1)

Hien Le, FRM

(3 đánh giá)
1.500.000đ

Lập ngân sách và báo cáo tài chính.

ARFQuant

(2 đánh giá)
1.750.000đ

Đánh giá và Quản lý rủi ro

ARFQuant

(1 đánh giá)
1.350.000đ

Job Interviews in English

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
Miễn phí

Give Presentations in English Easily

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
Miễn phí

Tư Duy Phản Biện

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ

Quản Lý Sự Tức Giận

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ

Nói chuyện trước công chúng

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ

Quản Lý Thời Gian

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ

Chiến lược và công cụ đàm phán hiệu quả

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
750.000đ

Quản Lý Tài Chính Cá Nhân

ARFQuant

(0 đánh giá)
1.350.000đ

Quản lý tài sản nợ có

ARFQuant

(0 đánh giá)

Các gói khóa học

CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG (VORP)

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 2


4.750.000đ