TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Mô hình điều chuyển giá nội bộ

  • (0 đánh giá)

Bạn sẽ học được gì

Sau khi tham gia khóa học, bạn sẽ

  • Hiểu được mô hình Quản trị và phương pháp Quản lý FTP
  • Hiểu được thành phần trong FTP
  • Biết phương pháp xây dựng FTP cho Ngân hàng

Học viên đánh giá về khóa học này:

Các khóa học ALM trước đây:

Giới thiệu khóa học

Khóa học Mô hình điều chuyển giá nội bộ ( Fund Transfer Pricing model)

 


NỘI DUNG KHÓA HỌC

CHỦ ĐỀ 1: MÔ HÌNH FTP

1.      Giới thiệu về FTP và RAROC (Lợi nhuận điều chỉnh rủi ro)

2.      Mục đích của định giá giá điều chuyển vốn

3.      Lựa chọn, quản lý và thẩm định các mô hình

4.      Các mô hình rủi ro

CHỦ ĐỀ 2: THẢO LUẬN VÀ CHIA SẺ THỰC TẾ

 1. Các vấn đề về áp dụng FTP tại Việt Nam và Hướng xử lý theo đề xuất của Fred Vacelet

 2. Xác định NIM như thế nào để bù đắp được rủi ro và lợi nhuận cho Ngân hàng; Vốn cho rủi ro Thanh khoản

 3. Tối ưu hóa Bảng cân đối tài sản của Ngân hàng

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

ARFQuant
110 học viên 21 khóa học

ARFQuant (Actuarial science - Risk management - Finance - Quantitative) is a consulting firm founded by the collaboration of experts from Europe and Vietnam in the fields of Actuary, Risk Management, and Corporate Finance. Our experts have practicing and consulting experience for over 20 years in various markets such as France, Belgium, UK, USA, Spain, and Vietnam. We are proud of providing advisory services and technical training in areas such as financial, econometric, and statistical modeling for insurance companies, banks, fund management companies which help their management to make decisions based on quantitative and scientific information.

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác