TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Hien Le, FRM

Hien Le, FRM

 • 5

  khóa học
 • 58

  học viên
 • 5

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Hien Le has 15 years of risk management and finance expertise in banks, funds, and insurance organizations, where she worked on projects such as Enterprise Risk Management, Internal Credit Risk Rating, Credit Portfolio Management, Market Risk, and Operational Risk..

Hien is currently a Senior Risk Manager at Kiwibank and previously worked as a Risk Manager at ICBC New Zealand. To comply with Basel 3 standards, she specializes in risk modelling, capital adequacy management, IRRBB, and liquidity stress testing.

Used to be Deputy Chief Risk Officer in OCB bank, she led the successful completion of the Basel 2 implementation project that made OCB to be the first Vietnamese bank complying with this international standard. 

As a former Valuation Manager in KPMG Vietnam, Hien Le participated in researches, financial projection, and evaluation of many companies in various industries from advertising, manufacturing, real estate, financial to e-commerce and their intangible asset such as labor force, brand name, goodwill. She also built up many pricing models for financial instruments such as options, swaps, convertible bonds,…

Hien Le has a bachelor's degree in corporate finance from the Economic University of Ho Chi Minh and a master's degree in actuarial science from the Institute of Finance and Actuaries (ISFA) in France. She is a member of the Global Association of Risk Professionals and a Qualified Financial Risk Manager (GARP)

Khóa học của giảng viên Hien Le, FRM


Lập mô hình rủi ro hoạt động bằng EXCEL (Khóa 2-Khai giảng 8/1/2022)

 • 17 bài giảng
 • 4 giờ 31 phút
Quản lý rủi ro hoạt động ngày càng trở nên quan trọng trong hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt đối với lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên để lượng hóa được tổn thất của các rủi ro không hề dễ dàng, bởi không những doanh nghiệp thiếu…

1.500.000đ

Chi tiết

Quản lý tài sản nợ có (khóa 4)

 • 20 bài giảng
 • 5 giờ 48 phút
NỘI DUNG KHÓA HỌC Học trực tuyến,  xem lại bài giảng đã được ghi lại của giảng viên và có phiên dịch. Vào học ngay khi đăng ký CHỦ ĐỀ 1: ALM VÀ QUẢN LÝ RỦI RO 1.      Bảng cân đối kế toán 2.      Cân bằng các sản phẩm, Trạng thái và các…

1.500.000đ

2.500.000đ

off 40%

Chi tiết

Hội Thảo: Chia sẻ kinh nghiệm triển khai Basel 2

 • 2 bài giảng
 • 0
THỜI GIAN: 10h - 10h45, ngày 22/ 04/ 2019 ĐỊA ĐIỂM: Trực tuyến NỘI DUNG HỘI THẢO: Lập kế hoạch triển khai dự án Ai tham gia vào quá trình triển khai Basel 2? Làm thế nào để nhận được ủng hộ của lãnh đạo cấp cao Kêu gọi sự…

Miễn phí

Chi tiết

Lập mô hình rủi ro hoạt động bằng EXCEL (Khóa 1)

 • 13 bài giảng
 • 2 giờ 35 phút
Quản lý rủi ro hoạt động ngày càng trở nên quan trọng trong hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt đối với lĩnh vực ngân hàng. Tuy nhiên để lượng hóa được tổn thất của các rủi ro không hề dễ dàng, bởi không những doanh nghiệp thiếu…

1.500.000đ

Chi tiết