TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Trần Thái Sơn

Trần Thái Sơn

 • 1

  khóa học
 • 21

  học viên
 • 0

  đánh giá trung bình

Giới thiệu

Sơn có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý rủi ro và Tài chính tại các Ngân hàng Sacombank, VIB, OCB và trải qua các vị trí Chuyên viên tín dụng, Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định KHCN - KHDN, Giám đốc dự án Phê duyệt tập trung, Giám đốc Phê duyệt tín dụng.

Sơn đã trực tiếp xây dựng, phụ trách tham gia vào nhiều dự án quản lý rủi ro tại Ngân hàng bao gồm Mô hình Phê duyệt tín dụng tập trung, Mô hình Thẩm định thực địa KHCN, Thẩm định nguồn thu KHCN, Danh mục hồ sơ tín dụng KHCN và đã hoàn thành tốt các dự án này.

Số lượng HS phê duyệt của Sơn chiếm khoảng 20% tổng SLHS của Khối RB và dư nợ phê duyệt của Sơn chiếm khoảng 20% tổng dư nợ của Khối RB, tỷ lệ nợ nhóm 2 và nợ xấu chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ và nằm trong ngưỡng cho phép của Ngân hàng.


Ngoài ra Sơn còn là Giảng viên kiêm chức tại Ngân hàng OCB, đào tạo toàn hệ thống cho các ĐVKD Khối RB với các chức danh như: Nhân sự tân tuyển, Nhân viên/chuyên viên và Giám đốc QHKH/Giám đốc tín dụng với trên 1.000 giờ dạy và được học viên đánh giá Giỏi/Xuất sắc, nhận được nhiều bằng khen của BLĐ Ngân hàng.

Khóa học của giảng viên Trần Thái Sơn


Hội Thảo: QLRR Tín Dụng, Khách hàng cá nhân

 • 1 bài giảng
 • 1 giờ 11 phút
Hội thảo Miễn Phí: Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Khách hàng cá nhân Nội dung hội thảo Quản lý rủi ro tín dụng và thẩm định tín dung Nhận diện rủi ro khi thẩm định hồ sơ pháp lý Nhận diện rủi ro khi thẩm định phương án vay vốn…

Miễn phí

Chi tiết