TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

 • (0 đánh giá)
Giá gốc: 1.250.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Khóa học này dành cho các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân khởi nghiệp, hoặc các sinh viên mới ra trường đang tìm công việc kế toán.

Khóa học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, gồm 12 bài học, được học trong 12 ngày, với các tình huống thực tế và câu hỏi đánh giá ở mỗi bài.

Sau khi kết thúc khóa học này, bạn có thể

 • Hiểu các thuật ngữ về kế toán cơ bản
 • Nhận diện sự khác biệt giữa phương pháp kế tiền mặt và phương pháp kế toán dồn tích
 • Theo dõi hoạt động kinh doanh thông qua việc làm quen các tài khoản phải thu, phải trả
 • Sử dụng sổ nhật ký và sổ cái chung để ghi nhận tình hình tài chính của doanh nghiệp
 • Sử dụng bảng cân đối kế toán
 • Nhận diện các loại báo cáo tài chính khác nhau
 • Identify different types of financial statements.
 • Khám phá lý do phải tạo ngân sách và thực hành lập ngân sách tài chính
 • Làm quen với các loại kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ 

Giới thiệu khóa học

KHÓA HỌC KẾ TOÁN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ


Nội dung khóa học

 • Basic Terminology (I) 05:05
 • Case study 00:42
 • Module Review
 • Basic Terminology (II) 04:52
 • Case study 00:36
 • Module Review
 • Accounting Methods 02:20
 • Case study 00:38
 • Review questions
 • Keeping Track of Your Business 05:37
 • Case study 00:38
 • Review questions
 • Understanding the Balance Sheet 03:07
 • Case study 00:42
 • Review questions
 • Other Financial Statements 05:21
 • Case study 00:40
 • Review questions
 • Payroll Accounting / Terminology 04:00
 • Case study 00:39
 • Module review
 • End of Period Procedures 03:04
 • Case study 00:43
 • Review questions
 • Financial Planning, Budgeting and Control 03:35
 • Case study 00:35
 • Review questions
 • Auditing 03:57
 • Case study 00:37
 • Review questions

Thông tin giảng viên

ARFQuant
110 học viên 21 khóa học

ARFQuant (Actuarial science - Risk management - Finance - Quantitative) is a consulting firm founded by the collaboration of experts from Europe and Vietnam in the fields of Actuary, Risk Management, and Corporate Finance. Our experts have practicing and consulting experience for over 20 years in various markets such as France, Belgium, UK, USA, Spain, and Vietnam. We are proud of providing advisory services and technical training in areas such as financial, econometric, and statistical modeling for insurance companies, banks, fund management companies which help their management to make decisions based on quantitative and scientific information.

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%