TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

TỔNG QUAN MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG

 • (0 đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

Sau khi tham gia khóa học này, học viên có thể:

 • Hiểu về rủi ro tín dụng và hệ thống chấm điểm tín nhiệm
 • Phân biệt hệ thống chấm điểm tín nhiệm và hệ thống xếp hạng tín nhiệm
 • Vai trò và ứng dụng của hệ thống chấm điểm tín nhiệm
 • Các nguồn lực cần thiết xây dựng hệ thống chấm điểm tín nhiệm trong doanh nghiệp
 • Quy trình xây dựng hệ thống chấm điểm tín nhiệm

Giới thiệu khóa học


- Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ là hệ thống gồm các bộ chỉ tiêu tài chính và phi tài chính, các quy trình đánh giá khách hàng trên cơ sở định tính và định lượng về mặt tài chính, tình hình kinh doanh, quản trị, uy tín của khách hàng

– Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ phải được xây dựng cho từng đối tượng khách hàng khác nhau, kể cả các đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng và những người có liên quan của đối tượng này.

- Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ được sử dụng để đánh giá chất lượng tín dụng của khách hàng vay và khả năng trả nợ của khách hàng, từ đó Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính đưa ra quyết định cho vay hay không.

Nội dung khóa học

 • Định Nghĩ Rủi Ro Tín Dụng 17:22
 • Định nghĩa xếp hạng tín dụng 32:57
 • Xếp hạng tín dụng v.s Chấm điểm tín dụng 4:50
 • Vai trò của Xếp hạng tín dụng 10:19
 • Hạn chế của Xếp hạng tín dụng 6:09
 • Phân Ioại xếp hạng tin dụng 12:33

Thông tin giảng viên

Trần Kim Long
35 học viên 2 khóa học
- Giảng viên

Với 10 năm kinh nghiệm, thầy Kim Long hiện đang giảng dạy nghiên cứu các chủ đề Xếp hạng tín nhiệm, Quản trị ngân hàng thương mại, Quản trị rủi ro trong ngân hàng tại Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM

Bên cạnh việc giảng dạy Thầy Kim Long còn Trưởng nhóm nghiên cứu định lượng.Thành viên hội đồng Xếp hạng tín nhiệm độc lập. Thầy từng trực tiếp tham gia dự án Xây dựng hệ thống chấm điểm tín nhiệm cho ngân hàng BIDV (06/2016 – 6/2017)

 

Thầy Kim Long tốt nghiệp thạc   ngành Tài chính Tính toán Định lượng, Viện John von Neumann, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh thạc Quản trị kinh doanh chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Trường Đại học khoa học ứng dụng Tây Bắc Thụy

Các khóa học từng giảng dạy:

1.Xếp hạng tín nhiệm,
2.Quản trị rủi ro ngân hàng,
3.Nghiệp vụ ngân hàng thương mại,
4.Quản trị ngân hàng thương mại,
5.Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%