TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Solf skills and English school

I'm global citizen

Khóa học nổi bật

DIGITAL CITIZENSHIP - BECOME GLOBAL THROUGH TECHNOLOGY

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

DEVELOPING CREATIVITY - UNLOCK YOUR FULL POTENTIAL

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

CREATIVE PROBLEM SOLVING - FIND THE SOLUTIONS FROM WITHIN

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

COMMUNICATION STRATEGIES - BUILD VALUABLE CONNECTIONS

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

10 SOFT SKILLS YOU NEED - SET YOURSELF UP FOR SUCCESS

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

SOCIAL MEDIA AND MARKETING - HOW TO WIN IN THE NEW ERA

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

PROSPECTING AND LEAD GENERATION - THE KEYS TO INCREASE SALES PERFORMANCE

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

PROPOSAL WRITING - HOW TO WIN CUSTOMERS OVER

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

MEDIA AND PUBLIC RELATIONS - BUILD YOUR BRAND

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

MARKETING BASICS - INTRODUCTION TO THE FUNDAMENTALS OF MARKETING

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

EVENT PLANNING - HOW EXPERTS CREATE UNFORGETTABLE EXPERIENCES

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
750.000đ
490.000đ

CREATING A GREAT WEBINAR - HOW TO HOST AN AMAZING WEBINAR

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
750.000đ
450.000đ

COLLABORATIVE BUSINESS WRITING - PROFESSIONAL COMMUNICATION IN BUSINESS

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ
490.000đ

Viết tiếng Anh công sở

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
750.000đ

Job Interviews in English

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
Miễn phí

Give Presentations in English Easily

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
Miễn phí

Tư Duy Phản Biện

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ

Quản Lý Sự Tức Giận

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ

Nói chuyện trước công chúng

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ

Quản Lý Thời Gian

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
790.000đ

Chiến lược và công cụ đàm phán hiệu quả

Soft Skill and English

(0 đánh giá)
750.000đ
Xem tất cả >>

 

SSE - SOFT SKILL AND ENGLISH

SSE cung cấp các khóa học kỹ năng mềm bằng tiếng Anh, giúp các học viên vừa nâng cấp trình độ tiếng Anh, vừa học thêm được các kỹ năng mềm.

Sứ mệnh của SSE là giúp người Việt Nam có đầy đủ kỹ năng, kiến thức và sự tự tin để trở thành công dân toàn cầu, thành công trong mọi lĩnh vực ở môi trường quốc tế

"I'M GLOBAL CITIZEN"