TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

QUẢN LÝ DỰ ÁN

 • (0 đánh giá)
Giá gốc: 1.500.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Các nghiên cứu đã chứng minh rằng, khi các mục tiêu rõ ràng được phân tích kỹ lưỡng, kết quả đạt được sẽ nhanh chóng và dễ dàng hơn. Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể xác định được mục tiêu và các bước cụ thể để quản lý nó, cụ thể, khóa học giúp bạn:

 1. Quản lý tích hợp dự án

 2. Quản lý phạm vi dự án

 3. Quản lý lịch trình dự án

 4. Quản lý chi phí dự án

 5. Quản lý chất lượng dự án

 6. Quản lý tài nguyên dự án

 7. Quản lý Truyền thông Dự án

 8. Quản lý rủi ro dự án

 9. Quản lý đấu thầu dự án

 10. Quản lý các bên liên quan của dự án

Giới thiệu khóa học


Để thực hiện hiệu quả việc quản lý dự án, người ta phải cập nhật các xu hướng và thực tiễn mới nhất liên quan đến nó. Khóa học này sẽ xác định 10 lĩnh vực quan trọng trong Quản lý dự án, cũng như phác thảo các quy trình, các bước cụ thể và ví dụ liên quan đến nó.

Khóa học phù hợp với:

- Những người mới làm quen với quản lý dự án
- Những người muốn tìm hiểu các công cụ và thực hành thực tế để áp dụng vào các dự án tại nơi làm việc của họ
- Các nhà quản lý dự án có kinh nghiệm đang tìm cách trau dồi kiến ​​thức của họ.

.

 

Nội dung khóa học

 • Video 01:43
 • Documents
 • Video 04:23
 • Case Study
 • Q&A
 • Documents
 • Video 03:35
 • Case Study
 • Q&A
 • Documents
 • Video 04:27
 • Case Study
 • Q&A
 • Documents
 • Video 04:28
 • Case Study
 • Q&A
 • Documents
 • Video 03:00
 • Case Study
 • Q&A
 • Documents
 • Video 03:15
 • Case Study
 • Q&A
 • Documents
 • Video 03:15
 • Case Study
 • Q&A
 • Documents
 • Video 04:01
 • Case Study
 • Q&A
 • Documents
 • Video 03:21
 • Case Study
 • Q&A
 • Documents
 • Video 02:52
 • Case Study
 • Q&A
 • Documents
 • Video 01:06
 • Documents

Thông tin giảng viên

ARFQuant
110 học viên 21 khóa học

ARFQuant (Actuarial science - Risk management - Finance - Quantitative) is a consulting firm founded by the collaboration of experts from Europe and Vietnam in the fields of Actuary, Risk Management, and Corporate Finance. Our experts have practicing and consulting experience for over 20 years in various markets such as France, Belgium, UK, USA, Spain, and Vietnam. We are proud of providing advisory services and technical training in areas such as financial, econometric, and statistical modeling for insurance companies, banks, fund management companies which help their management to make decisions based on quantitative and scientific information.

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%