TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Quản lý rủi ro dự án

 • (0 đánh giá)
Giá gốc: 1.500.000đ / Khóa học
Chỉ còn: 750.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

 • Vận dụng hiệu quả các kỹ thuật nhận diện, đánh giá và phân tích rủi ro trong giai đoạn lập kế hoạch dự án
 • Thiết lập hiệu quả thứ tự ưu tiên trong xử lý rủi ro trọng yếu được nhận diện
 • Vận dụng linh hoạt các công cụ quản lý rủi ro
 • Nâng cao khả năng giải quyết tình huống khi sự cố rủi ro phát sinh nhằm đảm bảm

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Phần 1 – Tại sao phải QLRR trong triển khai dự án

  • Thống kê về tỷ lệ thành công trong triển khai dự án
  • Các nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ thành công thấp
  • Giới thiệu các khái niệm về QLRR trong dự án
  • Lợi ích của việc QLRR trong triển khai dự án
 • Phần 2 - Quy trình QLRR trong dự án

  • Phương pháp nhận diện rủi ro
  • Bài tập thực hành: Nhận diện rủi ro đối với dự án triển khai sản phẩm mới
  • Phân tích định tính
  • Bài tập thực hành: Phân tích định tính các rủi ro đối với dự án triển khai sản phẩm thẻ và dự án xây dựng hệ thống CNTT
  • Phân tích định lượng
  • Bài tập thực hành: Phân tích định lượng các rủi ro đối với dự án triển khai sản phẩm thẻ và dự án xây dựng hệ thống CNTT
  • Ứng phó rủi ro
  • Bài tập thực hành: Ứng phó với một số tình huống rủi ro phát sinh
  • Giám sát và theo dõi rủi ro
  • Bài tập thực hành: Thiết lập mẫu giám sát và theo dõi rủi ro
 • Phần 3 – Giới thiệu các công cụ hỗ trợ QLRR dự án

  • Các mẫu biểu được sử dụng trong QLRR o việc triển khai dự án theo kế hoạch

Giới thiệu khóa học


Trong giai đoạn cạnh tranh hiện nay, các doanh nghiệp phải không ngừng thay đổi, cải tổ áp dụng các phương thức quản trị phát triển sản phẩm mới. Rất nhiều các dự án được lập nên để giúp đẩy nhanh tiến độ thay đổi của doanh nghiệp. Các dự án được lập nên với sự tham gia của rất nhiều nguồn lực, chi phí thời gian.

Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát Học viện Quản trị dự án của Mỹ năm 2020, chỉ 73% các dự án triển khai xong đáp ứng được  mục tiêu ban đầu còn phù hợp với nhu cầu kinh doanh. 61% các dự án hoàn thành trong phạm vi ngân sách được lập ra chỉ 55% các dự án hoàn thành đúng kế hoạch. Vậy các chỉ số hoàn thành dự án của doanh nghiệp bạn bao nhiêu?

Khóa học này dành cho:

 1. Các học viên đã có kinh nghiệm thực tế trong triển khai dự án, nhưng gặp khó khăn khi các vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch và không biết giải quyết như thế nào đề xử lý phát sinh
 2. Khi bắt đầu triển khai dự án, các học viên chưa có thói quen để nhận diện các rủi ro và lập kế hoạch để hạn chế và xử lý rủi ro
 3. Học viên chưa có kiến thức về nguyên tắc QLRR, phương pháp QLRR và các công cụ QLRR

 

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Nội dung và mục tiêu khóa học Học thử 00:50
 • Bài 2: Hướng dẫn sử dụng khóa học Học thử 01:09
 • Bài 3: Nguyên nhân dự án thất bại
 • Bài 4: Tại sao phải quản lý rủi ro dự án Học thử 02:24
 • Bài 5: Câu hỏi hiểu bài
 • Bài 6: Nghiên cứu dự án giả định
 • Bài 7: Nhận diện rủi ro dự án 08:50
 • Bài 8: Câu hỏi hiểu bài
 • Bài 9: Thực hành nhận diện rủi ro dự án
 • Bài 10: Phân tích định tính 03:05
 • Bài 11: Phân tích định lượng 03:12
 • Bài 12: Câu hỏi hiểu bài
 • Bài 13: Thực hành Phân tích định tính
 • 14. Ứng phó rủi ro là gì?
 • Bài 15: Các phương pháp ứng phó rủi ro dự án 02:45
 • Bài 16: Câu hỏi hiểu bài
 • Bài 17: Thực hành Lập kế hoạch ứng phó rủi ro
 • Bài 18: Giám sát và kiểm soát khác nhau như thế nào
 • Bài 19: Giám sát và kiểm soát rủi ro 03:11
 • Bài 20: Câu hỏi hiểu bài
 • Bài 21: Tổng kết quy trình QLRR Dự án 01:25
 • Bài 22: Câu hỏi hiểu bài
 • Bài 23: Các công cụ và kỹ thuật quản lý rủi ro 01:41
 • Bài 24: Bản kế hoạch quản lý rủi ro dự án 01:44
 • Bài 25: Bản đăng ký rủi ro 01:13
 • Bài 26: Mô hình đo lường hiệu suất và phân tích phương sai 02:16
 • Bài 27: Giám sát tiến độ dự án
 • Bài 28: Phân công công việc cho các thành viên
 • Bài 29: Kết thúc khóa học 00:36

Thông tin giảng viên

ARFQuant
110 học viên 21 khóa học

ARFQuant (Actuarial science - Risk management - Finance - Quantitative) is a consulting firm founded by the collaboration of experts from Europe and Vietnam in the fields of Actuary, Risk Management, and Corporate Finance. Our experts have practicing and consulting experience for over 20 years in various markets such as France, Belgium, UK, USA, Spain, and Vietnam. We are proud of providing advisory services and technical training in areas such as financial, econometric, and statistical modeling for insurance companies, banks, fund management companies which help their management to make decisions based on quantitative and scientific information.

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%