TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Quản lý rủi ro danh mục tín dụng

 • (0 đánh giá)

Bạn sẽ học được gì

Bạn học được gì từ khóa học này:

 • Hiểu được các kỹ thuật khác nhau được sử dụng để quản lý rủi do tín dụng cho danh mục và các yếu tố chính của rủi ro tín dụng
 • Học các phương pháp xây dựng các mô hình danh mục tín dụng
 • Biết cách đo lường các danh mục tín dụng
 • Biết cách thực hiện Thử nghiệm căng thẳng đối với danh mục tín dụng
 • Học các nguyên tắc phân bổ Vốn cho các danh mục tín dụng khác nhau dựa trên rủi ro và lợi nhuận

Giới thiệu khóa học


ĐÂY LÀ KHÓA HỌC THIẾT KẾ RIÊNG CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Đây là khóa học được các Ngân hàng đã mời ARFQuant giảng dạy cho bộ phận quản lý rủi ro tín dụng, bộ phận phân tích danh mục của họ.

Nếu Ngân hàng bạn cần khóa học như vậy, hãy liên lạc ARFQuant theo số hotline: 0898 498 158  để biết thêm chi tiết.

Ai nên tham gia khóa học này?

 • Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng
 • Bộ phận quản trị danh mục tín dụng
 • Bộ phận thẩm định tín dụng
 • Bộ phận tài chính
 • Bộ phận lập kế hoạch Vốn
 • Bộ phận quản trị Vốn ngân hàng
 • Bộ phận phát triển sản phẩm tín dụng
 • Ban dự án Basel

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Khái niệm cơ bản về rủi ro tín dụng
 • Bài 2: Các định nghĩa truyền thống và hiện đại về rủi ro tín dụng
 • Bài 3: Rủi ro tín dụng đối với ngân hàng cho vay và các nhà đầu tư fixed income
 • Bài 4: Các loại rủi ro tín dụng
 • Bài 5: Mục tiêu quản lý danh mục tín dụng:
 • Bài 6: Các cách khác nhau để xử lý rủi ro, áp dụng cho rủi ro tín dụng
 • Bài 7: Khái niệm đa dạng hóa, tập trung rủi ro và mối tương quan
 • Bài 7: Khái niệm đa dạng hóa, tập trung rủi ro và mối tương quan
 • Bài 9: Bài học kinh nghiệm ở các thị trường phát triển và đang phát triển
 • Bài 10: Rủi ro tín dụng danh mục so với rủi ro tín dụng đơn lẻ
 • Bài 11: Các hàm Phân phối tổn thất tín dụng: định lượng các khoản lỗ dự kiến và lỗ ngoài dự kiến
 • Bài 12: Khác biệt về đo lường rủi ro tín dụng và thị trường
 • Bài 13: Các yếu tố chính dẫn đến rủi ro tín dụng:
 • Bài 14: Xác suất vỡ nợ: sử dụng các mô hình xếp hạng và dịch chuyển hạng
 • Bài 15: Tổn thất khi vỡ nợ: nhận diện và tính toán
 • Bài 16: Giá trị rủi ro khi vỡ nợ: Uớc tính cho các loại hình rủi ro khác nhau
 • Bài 17: Tương quan vỡ nợ: tầm quan trọng và các vấn đề về tính toán
 • Bài 18: Khung pháp lý: Basel 2/Basel 3
 • Bài 19: Vốn kinh tế:
 • Bài 20: Các điểm khác biệt chính giữa quy định (Basel II / III) và vốn kinh tế
 • Bài 21: Sử dụng vốn kinh tế và các khái niệm giá trị gia tăng về kinh tế trong ngân hàng
 • Bài 22: Mối quan hệ giữa cổ đông, quy định và vốn kinh tế
 • Bài 23: Vai trò của quản lý tín dụng theo danh mục
 • Bài 24: Vai trò của phòng QLRR Tín dụng: Kiểm soát hay cố vấn?
 • Bài 25: Người ra quyết định: Bộ phận tín dụng tại đơn vị kinh doanh?

Thông tin giảng viên

ARFQuant
110 học viên 21 khóa học

ARFQuant (Actuarial science - Risk management - Finance - Quantitative) is a consulting firm founded by the collaboration of experts from Europe and Vietnam in the fields of Actuary, Risk Management, and Corporate Finance. Our experts have practicing and consulting experience for over 20 years in various markets such as France, Belgium, UK, USA, Spain, and Vietnam. We are proud of providing advisory services and technical training in areas such as financial, econometric, and statistical modeling for insurance companies, banks, fund management companies which help their management to make decisions based on quantitative and scientific information.

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác