TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Quản lý rủi ro thị trường (Khóa 1)

  • (0 đánh giá)
Giá gốc: 2.000.000đ / Khóa học

Bạn sẽ học được gì

Khóa học 1 buổi trực tiếp Zoom/ MS Team với giảng viên, khai giảng tháng 11/6/2022

• Hiểu và áp dụng các nguyên tắc của quản lý rủi ro thị trường
• Biết cách đo lường và Quản lý rủi ro Thị trường
• Hiểu biết sự khác biệt giữa QLRR TT trong sổ giao dịch và sổ Ngân hàng, xem xét đến các tình huống cụ thể
• Hiểu biết các phương pháp QLRR TT đối với sản phẩm là hàng hóa
• Biết cách lập Thử nghiệm căng thẳng trong điều kiện thị trường khủng hoảng

Giới thiệu khóa học


Nội dung khóa học:

  • Quản trị rủi ro thị trường
  • Công cụ tài chính và định giá công cụ tài chính: cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng quyền chọn
  • Xác định và đo lường rủi ro thị trường: mô hình định giá, Thời lượng & PV01, VaR & stress VaR, kiểm định và kiểm tra sức chịu đựng.
  • Phương pháp thiết lập giới hạn
  • Cơ chế báo cáo quản lý rủi ro thị trường
  • Chạy demo Excel

Nội dung khóa học

  • Phần 1: Quản lý rủi ro thị trường 126:09
  • Phần 2: Quản lý rủi ro thị trường 101:21

Thông tin giảng viên

Tu Pham, CFA, FRM
9 học viên 2 khóa học

Tu Pham is an experienced risk manager, having exposure to South East Asia markets such as Singapore, Malaysia, Vietnam and Laos.

Over the past 12 years, he has worked with senior management of the Banks and Financial Institutions to deliver the best suitable solutions to their data and analytics strategy.

Currently, Tu Pham is the Head of Risk for Gojek after finishing his duty as Head of Risk management in One Mount Group.

He used to work for PwC and Ernst & Young when he led many risk management projects for Vietnamesse banks in compliant with Circular 41, Circular 13 of SBV and Basel 2.

Tu Pham also exposed to credit process review and Basel Analytics model development when he worked for Experian Decision Analytics/ Oracle

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%