TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Quản lý rủi ro tín dụng

  • (0 đánh giá)

Bạn sẽ học được gì

• Hiểu biết về các phương pháp và quy trình quản lý rủi ro tín dụng
• Biết cách phân tích thẩm định tín dụng các đối tượng khách hàng khác nhau
• Áp dụng các kỹ thuật giảm thiểu rủi ro tín dụng
• Biết cách quản trị rủi ro tín dụng theo danh mục theo phương pháp hiện đại
• Đo lường và lượng hóa rủi ro tín dụng

Giới thiệu khóa học


ĐÂY LÀ KHÓA HỌC THIẾT KẾ RIÊNG CHO CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Nếu Ngân hàng bạn cần khóa học như vậy, hãy liên lạc ARFQuant theo số hotline: 0898 498 158  để biết thêm chi tiết.

Ai nên tham gia khóa học này

• Bộ phận Quản lý rủi ro tín dụng
• Bộ phận chính sách Tín dụng
• Bộ phận phát triển sản phẩm tín dụng
• Bộ phận dự án Basel
• Kiểm toán viên nội bộ

NỘI DUNG KHOÁ HỌC 

Chủ đề 1: Các sản phẩm tín dụng cổ điển
• Các công cụ tín dụng quan trọng


Chủ đề 2 - Chu kỳ cấp Tín dụng Cổ điển
• Giới thiệu rủi ro tín dụng và các vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng
• Giai đoạn khởi tạo khoản vay
• Đánh giá rủi ro tín dụng
• Giai đoạn Giám sát
• Giai đoạn thu hồi và xử lý nợ
• Các vấn đề cần xem xét khác


Chủ đề 3 - Phương pháp rủi ro tín dụng cổ điển
• Giới thiệu và Thiết lập tình huống
• Phân tích tín dụng cơ bản
• Phân tích tín dụng bán buôn
• Phân tích tín dụng bán lẻ
• Sự khác biệt giữa Phương pháp phân tích tín dụng hiện đại và cổ điển

Chủ đề 4 - Tín dụng phái sinh và chứng khoán hoá
• Tín dụng cấu trúc như một công cụ tài trợ
• Chuyển giao rủi ro tín dụng tuyến tính
• Tín dụng có cấu trúc như một công cụ quản lý rủi ro
• Tín dụng cấu trúc theo chỉ định


Chủ đề 5 - Mô hình hóa rủi ro tín dụng hiện đại
• Các Tham số của rủi ro tín dụng
• Mô hình VaR tín dụng
• Triển khai áp dụng mô hình
• Lập Mô hình Giảm thiẻu Rủi ro Tín dụng
• Phân bổ rủi ro và Quản lý Hiệu suất


Chủ đề 6 - Quản lý danh mục 
• Mục tiêu của Quản lý danh mục tín dụng và Phương pháp luận
• Công cụ Quản lý danh mục tín dụng
• Phân tích Quản lý danh mục tín dụng
• Áp dụng Quản lý danh mục tín dụng trong thực tiễn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung khóa học

Thông tin giảng viên

ARFQuant
110 học viên 21 khóa học

ARFQuant (Actuarial science - Risk management - Finance - Quantitative) is a consulting firm founded by the collaboration of experts from Europe and Vietnam in the fields of Actuary, Risk Management, and Corporate Finance. Our experts have practicing and consulting experience for over 20 years in various markets such as France, Belgium, UK, USA, Spain, and Vietnam. We are proud of providing advisory services and technical training in areas such as financial, econometric, and statistical modeling for insurance companies, banks, fund management companies which help their management to make decisions based on quantitative and scientific information.

 

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học khác