TRƯỜNG CỦA BẠN ĐÃ HẾT HẠN. VUI LÒNG NÂNG CẤP ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ.

Quản lý rủi ro trong ngân hàng

 • (1 đánh giá)
Miễn phí Vào học ngay

Bạn sẽ học được gì

 • Hiểu biết tổng quan về hoạt động QLRR trong ngân hàng.
 • Xác định và phân biệt các loại rủi ro khác nhau trong ngân hàng
 • Các phương pháp nhận diện và đánh giá rủi ro
 • Các quy định của Basel đối với các loại rủi ro khác nhau trong ngân hàng

Giới thiệu khóa học


Khóa học tổng quan về Quản lý rủi ro trong hệ thống ngân hàng thương mại.

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Quản lý rủi ro trong ngân hàng 3:43
 • Bài 2: Ngân hàng QLRR như thế nào (1) 4:22
 • Bài 3: Ngân hàng QLRR như thế nào (2) 3:57
 • Bài 4: QLRR hoạt động tại NHTM 4:54
 • Bài 5: Bảng đánh giá rủi ro hoạt động (heat map table) 4:29
 • Bài 6: Các dấu hiệu nhận biết gian lận trong RRHĐ 5:23
 • Bài 7: QLRR Thanh khoản 3:40
 • Bài 8: Quản lý tài sản Nợ - Có trong Ngân hàng 3:02
 • Bài 9: Quản lý Rủi ro tín dụng trong NHTM 4:25
 • Bài 10: Hệ thống cảnh báo sớm trong Rủi ro tín dụng 5:06
 • Bài 11: Định giá khoản vay dựa trên rủi ro 5:24
 • Bài 12: Vốn kinh tế cho rủi ro tín dụng 4:20
 • Bài 13: Tổn thất kỳ vọng rủi ro tín dụng (Expected Credit loss) - Basel 3 v.s IFRS9 2:46
 • Bài 14: Hoạt động thuê ngoài trong Ngân hàng 4:54
 • Bài 15: Các quyết định trong hoạt động thuê ngoài 3:30
 • Bài 16: Rủi ro hoạt động thuê ngoài 3:56
 • Bài 17: Trở thành nhà QLRR thành công 5:55

Thông tin giảng viên

ARFQuant
110 học viên 21 khóa học

ARFQuant (Actuarial science - Risk management - Finance - Quantitative) is a consulting firm founded by the collaboration of experts from Europe and Vietnam in the fields of Actuary, Risk Management, and Corporate Finance. Our experts have practicing and consulting experience for over 20 years in various markets such as France, Belgium, UK, USA, Spain, and Vietnam. We are proud of providing advisory services and technical training in areas such as financial, econometric, and statistical modeling for insurance companies, banks, fund management companies which help their management to make decisions based on quantitative and scientific information.

 

Học viên đánh giá

5
1 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Lan

Khóa học giúp mình có cái nhìn tổng quát về QLRR trong ngân hàng. Gợi thêm cảm hứng tìm hiểu về lĩnh vực rủi ro. Hình vẽ trong bài học sinh động. Rất ít trung tâm chia sẻ kiến thức về QLRR như thế này. Mình sẽ cố gắng học thêm các khóa học khác của team.